בס"ד

שם...............................................................

מוסד..................................... כיתה........

מתי קוראים שתי פרשיות בשבת אחת?

******************************************************************* אפשר להשתמש בחוברת זו
1) בלימודי הלכה
2) בלימודי מתמטיקה

נכתב ע"י
הרב ד"ר חיים סיימונס

אלול תשנ"ה

©כל הזכויות שמורות לחיים סיימונס. 1995

************************************************

תודה לרב ביה"ס הרב שלום הורוביץ עבור תרומתו בכתיבת החוברת

*********************************************************

ה ק ד מ ה

התורה מחולקת ל- 54 פרשיות וכל פרשה נקראת בשבת מסויימת. במשך שנה אחת, המתחילה בשבת לאחר שמחת תורה ומסתיימת בשמחת תורה, קוראים את כל התורה.

אולם הפרשה האחרונה בתורה, פ' וזאת הברכה, נקראת תמיד בשמחת תורה, ולרוב השנים שמחת תורה לא חלה בשבת. לכן בחוברת זו נוריד את פ' וזאת הברכה מהחשובים, ונתייחס רק ל- 53 פרשיות - דהיינו פ' בראשית עד פ' האזינו.

בשבת חול המועד ובמקרה שיום טוב חל בשבת, אנו לא קוראים את פרשת השבוע באותה השבת, אלא קריאה שמתייחסת לאותו החג.

מספר השבתות בשנה שבהן אנו קוראים את פרשת השבוע משתנה משנה לשנה. לכן, כדי לסיים את התורה במשך שנה אחת בדיוק, אנו מחברים מספר פרשיות, דהיינו, קוראים בשבתות מסויימות שתי פרשיות

בחוברת זו, תלמד מתי ואיזה פרשיות מתחברות, ואיך לחשב זאת בעצמכם.

הערה: בחוץ לארץ יש יומיים יום טוב, בזמן שבארץ יש רק יום אחד, הגורם למספר הבדלים בין א"י ובין חו"ל בקשר לכללים של הפרשיות המחוברות. למשל: בחוץ לארץ, לפעמים פרשת חקת מחוברת עם פרשת בלק, מה שלא יכול לקרות בארץ. הכללים בחוברת זו הם בהתאם למה שנהוג בארץ.

******************************************************

סימן 1: מספר השבתות בשנה אחת

בחודשי תשרי, שבט, אדר א', ניסן, סיון, אב: יש 30 ימים
בחודשי טבת, אדר (או אדר ב'), אייר, תמוז, אלול: יש 29 ימים
בחודשי מרחשון, כסלו, יש לפעמים 29 ימים ולפעמים 30 ימים

יוצא מזה שבשנה פשוטה (שנה בעל 12 חדשים) יש 354 ,353 או 355 ימים, ובשנה מעוברת (שנה בעל 13 חדשים) יש 384 ,383 או 385 ימים.

נשאלת השאלה: כמהשבתות יש בשנה אחת?

דוגמה לשנה פשוטה:

בשנה בת 354 ימים יש 50 שבועות שלמים ועוד 4 ימים.
לכן יש 50 או 51 שבתות.
אם יום א' של ראש השנה יחול ביום ה' בשבוע, כל שבוע שלם במשך השנה יגמר ביום ד' בשבוע. לכן 4 הימים בשבוע ה- 51 הם יום ה', יום ו', שבת ויום א'. יוצא מזה שיש בשנה זו 51 שבתות.

דוגמה לשנה מעוברת:

בשנה בת 383 ימים יש 54 שבועות שלמים ועוד 5 ימים.
לכן יש 54 או 55 שבתות.
אם יום א' של ראש השנה יחול ביום ב' בשבוע, כל שבוע שלם במשך השנה יגמר ביום א' בשבוע. לכן 5 הימים בשבוע ה- 55 הם יום ב', יום ג', יום ד', יום ה' ויום ו'. יוצא מזה שיש בשנה זו רק 54 שבתות.

תרגילים:
כמה שבתות יש בשנים הללו?

ימים בשנה יום א' של ראש השנה מספר שבתות בשנה
353 שבת .
354 יום ג' .
355 יום ב' .
383 שבת .
384 יום ג' .
385 יום ה' .

******************************************************

סימן 2: קביעת השנה

המידע באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה, מספר הימים בשנה, והאם השנה היא פשוטה או מעוברת, נמצא בשלוש אותיות שנקראות "קביעת השנה".

האות הראשונה נותנת לנו את היום בשבוע שבו יחול יום א' של ר"ה. האות השניה נותנת לנו את מספר הימים באותה השנה: (ראה למטה לפרטים) האות השלישית נותנת לנו את היום בשבוע שבו יחול יום א' של פסח.

נציין שיום א' של פסח תמיד יחול שני ימים בשבוע לפני יום א' של ר"ה הבא אחריו.

דוגמאות
קביעת "הכז"
יום א' של ר"ה יחול ביום ה'
יום א' של פסח יחול בשבת (יום ז' בשבוע)
יום א' של ר"ה הבא אחריו יחול ביום ב'

קביעת "בחה"
יום א' של ר"ה יחול ביום ב'
יום א' של פסח יחול ביום ה'
יום א' של ר"ה הבא אחריו יחול בשבת

כמו-כן מקביעת השנה אפשר לדעת אם השנה היא פשוטה או מעוברת:

במקרה ויש רק יום אחד או שני ימים בשבוע בין יום א' של ר"ה ליום א' של פסח הבא אחריו, השנה היא פשוטה.
לדוגמה: קביעת "זחא" וקביעת "הכז" הן לשנים פשוטות

במקרה ויש ארבעה או חמשה ימים בשבוע בין יום א' של ר"ה ליום א' של פסח הבא אחריו, השנה היא מעוברת.
לדוגמה: קביעת "גכז" וקביעת "זשה" הן לשנים מעוברות

במקרה ויש שלושה ימים בין יום א' של ר"ה ליום א' של פסח הבא אחריו, צריך לעיין באות השניה בקביעת השנה. אם היא "ש", השנה היא פשוטה. אם היא "ח", השנה היא מעוברת.
לדוגמה: קביעת "בשה" היא לשנה פשוטה
קביעת "בחה" היא לשנה מעוברת

מהאות השניה בקביעת השנה, אפשר לדעת כמה ימים יש באותה השנה:
לשנה פשוטה: ח = 353 ימים, כ = 354 ימים, ש = 355 ימים
לשנה מעוברת: ח = 383 ימים, כ = 384 ימים, ש = 385 ימים

ראינו לעיל שאחרי שיודעים את יום בשבוע שבו יחול יום א' של ר"ה ומספר הימים בשנה, אפשר לחשב את מספר השבתות בשנה.

לדוגמה:
קביעת "הכז" - השנה היא פשוטה, ר"ה חל ביום ה', ויש 354 ימים.
לכן יש 51 שבתות
קביעת "בחה" - השנה היא מעוברת, ר"ה חל ביום ב', ויש 383 ימים.
לכן יש 54 שבתות

תרגילים:
מלא את הטבלה הבאה:

קביעת
השנה
שנה פשוטה
או מעוברת
יום א'
דר"ה
ימים
בשנה
יום א'
דפסח
יום א' דר"ה
הבא אחריו
שבתות
בשנה
הכז פשוטה ב 354 שבת ב 51
בחה מעוברת ב 383 ה שבת 54
גכה . . . . . .
בשז . . . . . .
בחג . . . . . .
החא . . . . . .
השג . . . . . .
השא . . . . . .
זשג . . . . . .

***********************************************************

סימן 3: מספר השבתות בשנה שקוראים בהן פרשת השבוע

אנו לא קוראים את פ' בראשית בשבת לאחר ראש השנה אלא בשבת לאחר שמחת תורה. לכן נציין בחוברת זו את "התחלת השנה" בדיוק שלושה שבועות לאחר ר"ה - דהיינו בשמחת תורה. פירוש הדבר: השנה "תתחיל" בשמחת תורה ו"תגמר" בהושענא רבה. אנו נתחיל בדיוק שלושה שבועות לאחר ר"ה ולכן מספר השבתות בין שמחת תורה להושענא רבה יהיה בדיוק המספר בין א' של ר"ה עד כ"ט באלול (היום האחרון בשנה).

הכן טבלה כזו (לפי ההוראות הבאות מתחתיה):

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

אנו נמלא את הטבלה הנ"ל על פי שתי הדוגמאות הבאות:

דוגמה 1: קביעת "הכז"

שמחת תורה חל בדיוק שלושה שבועות לאחר יום א' של ר"ה. לפי קביעת השנה, יום א' של ר"ה יחול ביום ה'. לכן שמחת תורה יחול ביום ה'; כתוב "ה" בעמודה השניה ומפני שזה אינו שבת כתוב "0" בעמודה השלישית.

פסח: לפי קביעת השנה, יום א' של פסח יחול בשבת . לכן כתוב "שבת" בעמודה השניה. אורכו של פסח הוא תמיד שבעה ימים, דהיינו שבוע בדיוק; בגלל שיש תמיד שבת אחת במשך פסח, כתוב "1" בעמודה השלישית.

(שבועות אף פעם לא חל בשבת, ולכן שבועות לא נכנס לחישוב זה!)

ראש השנה: יום א' של ר"ה יחול שני ימים בשבוע לאחר יום א' של פסח שחלף, ולכן יום א' של ר"ה יחול ביום ב'. בעמודה השניה כתוב "ב", ומפני שזה אינו שבת, בעמודה השלישית כתוב "0".

יום כיפור יחול שני ימים בשבוע לאחר יום א' של ראש השנה, ולכן יום כיפור יחול ביום ד'. בעמודה השניה כתוב "ד", ומפני שזה אינו שבת, בעמודה השלישית כתוב "0".

סוכות: יום א' של סוכות יחול באותו יום בשבוע של יום א' של ר"ה, ולכן יום א' של סוכות יחול ביום ב'; כתוב "ב" בעמודה השניה. אורכו של סוכות (לא כולל שמחת תורה) הוא תמיד שבעה ימים, דהיינו שבוע בדיוק; בגלל שיש תמיד שבת אחת במשך סוכות, כתוב "1" בעמודה השלישית.

הטבלה תראה כך:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה ה 0
פסח שבת 1
ראש השנה ב 0
יום כיפור ד 0
סוכות ב 1

מרכוז נתוני טבלה הנ"ל, אנו למדים שיש 2 שבתות במשך השנה בקביעת "הכז" שאנו לא קוראים בהן פרשת השבוע.

שנה בקביעת "הכז" היא שנה פשוטה בת 354 ימים, ויש בה 51 שבתות.

לכן יש 49 שבתות שקוראים בהן פרשת השבוע, (דהיינו: 51 שבתות בשנה פחות 2 שלא קוראים בהן פרשת השבוע).

אמנם יש 53 פרשיות בתורה, אך יש רק 49 שבתות בשנה זו שבהן קוראים פרשת השבוע. יוצא מזה שב- 4 שבתות בשנה זו הפרשיות מחוברות.

דוגמה 2: קביעת "בחה"

שמחת תורה חל בדיוק שלושה שבועות לאחר יום א' של ר"ה. לפי קביעת השנה, יום א' של ר"ה יחול ביום ב'. לכן שמחת תורה יחול ביום ב'; כתוב "ב" בעמודה השניה ומפני שזה אינו שבת, כתוב "0" בעמודה השלישית.

פסח: לפי קביעת השנה, יום א' של פסח יחול ביום ה'. לכן כתוב "ה" בעמודה השניה. אורכו של פסח הוא תמיד שבעה ימים, דהיינו שבוע בדיוק; בגלל שיש תמיד שבת אחת במשך פסח, כתוב "1" בעמודה השלישית.

)שבועות אף פעם לא חל בשבת, ולכן שבועות לא נכנס לחישוב זה!)

ראש השנה: יום א' של ר"ה יחול שני ימים בשבוע לאחר יום א' של פסח שחלף, ולכן יום א' של ר"ה יחול בשבת. בעמודה השניה כתוב "שבת", ומפני שזה חל בשבת, בעמודה השלישית כתוב "1".

.יום כיפור יחול שני ימים בשבוע לאחר יום א' של ראש השנה, ולכן יום כיפור יחול ביום ב'. בעמודה השניה כתוב "ב", ומפני שזה אינו שבת, בעמודה השלישית כתוב "0".

סוכות: יום א' של סוכות יחול באותו יום בשבוע של יום א' של ר"ה, ולכן יום א' של סוכות יחול בשבת; כתוב "שבת" בעמודה השניה. אורכו של סוכות (לא כולל שמחת תורה) הוא תמיד שבעה ימים, דהיינו שבוע בדיוק; בגלל שיש תמיד שבת אחת במשך סוכות, כתוב "1" בעמודה השלישית.

הטבלה תראה כך:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה ב 0
פסח ה 1
ראש השנה שבת 1
יום כיפור ב 0
סוכות שבת 1

מרכוז נתוני טבלה הנ"ל, אנו למדים שיש 3 שבתות במשך השנה בקביעת "בחה" שאנו לא קוראים בהן פרשת השבוע.

שנה בקביעת "בחה" היא מעוברת בת 383 ימים, ויש בה 54 שבתות.

לכן יש 51 שבתות שקוראים בהן פרשת השבוע (דהיינו: 54 שבתות בשנה פחות 3 שלא קוראים בהן פרשת השבוע).

אמנם יש 53 פרשיות בתורה, אך יש רק 51 שבתות בשנה זו שבהן קוראים פרשת השבוע. יוצא מזה שב- 2 שבתות בשנה זו הפרשיות מחוברות.

**********************************************************

סימן 4: כללים לחיבור פרשיות

לשנה פשוטה:

ויקהל עם פקודי: מחוברות - חוץ משנה שבה יום א' של ראש השנה חל ביום ה' וגם יום א' של פסח חל ביום א'

תזריע עם מצורע: תמיד מחוברות

אחרי מות עם קדושים: תמיד מחוברות

בהר עם בחוקותי:מחוברות - חוץ משנה שבה יום א' של פסח חל בשבת

מטות עם מסעי: תמיד מחוברות

נצבים עם וילך: מחוברות אם יום א' של ראש השנה הבא לאחר שנה פשוטה זו חל ביום ה' או בשבת

לשנה מעוברת

ויקהל עם פקודי: תמיד נפרדות

תזריע עם מצורע: תמיד נפרדות

אחרי מות עם קדושים: תמיד נפרדות

בהר עם בחוקותי: תמיד נפרדות

מטות עם מסעי: מחוברות - חוץ משנה שבה יום א' של ר"ה חל ביום ה' או יום א' של פסח חל בשבת

נצבים עם וילך: מחוברות אם יום א' של ראש השנה הבא לאחר שנה מעוברת זו חל ביום ה' או בשבת

דוגמה לשנה פשוטה:
נשתמש בכללים הללו עבור שנה עם קביעת "הכז"
ויקהל-פקודי: מחוברות
תזריע-מצורע: מחוברות
אחרי מות-קדושים: מחוברות
בהר-בחוקותי: נפרדות
מטות-מסעי: מחוברות
נצבים-וילך: נפרדות

לכן יש 4 שבתות בשנה זו שבהן קוראים פרשיות מחוברות. זה תואם עם החישוב ב"דוגמה 1" בסימן 3 לעיל.

דוגמה לשנה מעוברת:
נשתמש בכללים הללו עבור שנה עם קביעת "בחה"
ויקהל-פקודי: נפרדות
תזריע-מצורע: נפרדות
אחרי מות-קדושים: נפרדות
בהר-בחוקותי: נפרדות
מטות-מסעי: מחוברות נצבים-וילך: מחוברות

לכן יש 2 שבתות בשנה זו שבהן קוראים פרשיות מחוברות. זה תואם עם החישוב ב"דוגמה 2" בסימן 3 לעיל.

אם אין התאמה בין התוצאות ב"סימן 3" וב"סימן 4" לעיל, עשית טעות, ועליך לחזור!

*******************************************************

ת ר ג י ל י ם

א) קביעת השנה: זשג
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

ב) קביעת השנה: גכז
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

ג) קביעת השנה: השא
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

ד) קביעת השנה: זחא
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

ה) קביעת השנה: השג
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

ו) קביעת השנה: זשה
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

ז) קביעת השנה: בשה
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

ח) קביעת השנה: החא
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

ט) קביעת השנה: הכז
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

י) קביעת השנה: זחג
1) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ראש השנה? .............
2) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של פסח? .............
3) באיזה יום בשבוע יחול יום א' של ר"ה הבא אחריו? ............
4) האם שנה זו פשוטה או מעוברת? ...................
5) כמה ימים יש בשנה זו? ..........
6) כמה שבתות יש בשנה זו? ...........
7) מלא את הטבלה הבאה עבור שנה זו:

שם החג יום בשבוע שחל
יום א' של החג
מספר שבתות
שמחת תורה . .
פסח . .
ראש השנה . .
יום כיפור . .
סוכות . .

8) מספר שבתות בשנה זו שלא קוראים בהן פרשת השבוע?............
9) מספר שבתות בשנה זו שקוראים בהן פרשת השבוע?.............
10) מספר שבתות בשנה זו שהפרשיות מחוברות? ...............

11) מהכללים בסימן 4 לעיל, רשום איזה פרשיות בשנה זו מחוברות:
א) .........................................
ב) .........................................
ג) .........................................
ד) .........................................
ה) .........................................
ו) ..........................................

האם יש התאמה בין תשובתך לשאלה 10 ולשאלה 11?! .............
אם התשובה היא "לא", חזור על תרגיל זה!

לתוכן

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here