חוברות עזר ללימודים תורניים לתלמידי כיתות ד, ה, ו

נכתבו ע"י

הרב ד"ר חיים סיימונס

chaimsimons@gmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ת ו כ ן

לקרוא
ראש השנה - תקיעת שופר

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לקרוא
(סוכות - אושפיזין (סוכה וארבעת המינים

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לקרוא
(חנוכה - שמן ופתילות (עמ' 1 - 8

לקרוא
(חנוכה - שמן ופתילות (עמ' 9 - 16

לקרוא
(חנוכה - שמן ופתילות (עמ' 17 - 23

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לקרוא
(פורים - ונהפוך הוא! (עמ' 1 - 10

לקרוא
( פורים - ונהפוך הוא! (עמ' 11 - 21

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לקרוא
( פסח - כשר לפסח! (עמ' 1 - 10

לקרוא
( פסח - כשר לפסח! (עמ' 11 - 22

לקרוא
(פסח - כשר לפסח! (נספח

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לקרוא
הישוב שלי קרית ארבע - חברון - פורים

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

חוברות עזר ללימודים תורניים לתלמידי תיכון

נכתבו ע"י

הרב ד"ר חיים סיימונס

chaimsimons@gmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ת ו כ ן

לקרוא
איך לחשב לוח השנה

לקרוא
מה זה חמץ?

לקרוא
זיהוי שופר וקולות השופר

לקרוא
זיהוי ארבעת המינים

לקרוא
זיהוי בהמות וחיות טהורות וטמאות

לקרוא
זיהוי דגים טהורים וטמאים

לקרוא
זיהוי עופות טהורים וטמאים

לקרוא
מתי קוראים שתי פרשיות בשבת אחת?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here