חוברות תורניות לתלמידי יסודי

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לראות
(תקיעת שופר (ראש השנה

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לראות
(אושפיזין (סוכה וארבעת המינים

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לראות
(שמן ופתילות (חנוכה

לראות
(המשך - שמן ופתילות (חנוכה

לראות
( המשך - שמן ופתילות (חנוכה

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לראות
(ונהפוך הוא (פורים

לראות
(המשך - ונהפוך הוא (פורים

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לראות
כשר לפסח

לראות
המשך - כשר לפסח

לראות
המשך - כשר לפסח

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לראות
הישוב שלי קרית ארבע - חברון --- פורים

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

****************************************************

חוברות תורניות לתלמידי תיכון

לראות
איך לחשוב לוח השנה

לראות
מה זה חמץ?

לראות
זיהוי שופר וקולות השופר

לראות
זיהוי ארבעת המינים

לראות
זיהוי בהמות וחיות טהורות וטמאות

לראות
זיהוי דגים טהואים וטמאים

לראות
זיהוי עופות טהורים וטמאים

לראות
מתי קוראים שתי פרשיות בשבת אחת?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

****************************************************

לראות
דפי עבודה לתלמידים לתכניות בטלוויזיה הלימודית

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here