שלוש שנים בממשל צבאי
זיכרונות של מתנחל בחברון
1971 -1968 תשכ"ח – תשל"א

Three years in a Military Compound (Hebrew text)
לקרוא
המשך לקרוא
המשך לקרוא
המשך לקרוא