הרבי מגור עלה מדרגה יתרה!

הרב ד"ר חיים סיימונס

תמוז תשמ"ז (1987)

בזמן שמנהיגי הציונות (כולל דוד בן גוריון) הופיעו לפני ועדת החלוקה (ועדת וודהד) בשנת 1938, הם דברו על "בזיון" שנתבזה הרבי מגור, ליד מערת המכפלה לפני מספר שנים.

מה ומתי היה ה"בזיון" הזה?

הדבר קרה בחודש אלול תרצ"ה (1935) ופרטים אודותיו מופיעים בעיתוני התקופה ("הארץ", "דאר היום", "דבר", פלשתין פוסט") וגם במאמר ב"ספר חברון" ע"י הרב יצחק מאיר (עמוד 326). (לא מצאנו חומר ארכיוני על הנושא בתיקי ממשלת בריטניה, ולא בארכיון הציוני המרכזי. גם אצל הארכיונאי של הרבי מגור אין חומר.)

הרבי מגור גר אז בפולניה, ובחודש אלול תרצ"ה בא לביקור בארץ. בכ"ז באלול ביקר במערת המכפלה, בלווית בניו, רבנים וחסידים – כמה מהם תלמידים בישיבת "שפת אמת" בירושלים. בסך הכל באו כשלושים וחמישה איש בשעה מכוניות קטנות, ביניהם מכונית אתת מלאה נשים.

יש כמה גירסאות באשר למה שהתרחש כשהגיעו למדרגות ליד מערת המכפלה:

א. השומר, שעמד ליד מערת המכפלה, הסביר בעדינות לרבי שרצה לעלות מעל המדרגה השביעית, שאסור להמשיך (דאר היום 27.9.35), זו גם גירסה של הרב יצחק מאיר במאמרו.

ב. הרבי לא ידע על ההגבלות הקיימות כלפי היהודים (דאר היום 26.9.35, פלשתין פוסט 26.9.35).

ג. אחד מהמלוים אמר כי הוסבר לשומר שהרבי "חכם גדול" הוא, ולפיכך הרשה השומר לרבי ולמלוויו לפסוע מעל המדרגה השביעית ואח"כ תמורת זאת ביקש מהם "בקשיש" (הארץ 3.10.35)

. לפי כל הדעות פסח הרבי על המדרגה השביעית (יש אומרים כי העפיל למדרגה האחת עשרה). לפי הרב יצחק מאיר, ברגע זה קפצו על המדרגות פרחחים ערביים, שנזעקו על ידי השומר. הרבי אמר "להם. 'השקצים', מותר לעלות, רק לנו אסור, אסור!"

השוטר ששמר במקום, דחף בגסות את הרבי בחזהו. מיד התחילו החסידים לצעוק שזהו "חכם", ואסור לגעת בו, ולדברי המשטרה היכו את השוטר. הרבי גמר תפילתו וחזר למכוניתו. כאשר הגיעה המשטרה הבריטית, עצרו אנשיה עשרה חסידים צעירים מתלמידי ישיבת "שפת אמת" שלא הספיקו לעזוב את המקום. החסידים הואשמו בהכאת שוטר.

למחרת הופיעו עשרת הנאשמים לפני שוטר בחברון. בין העדים היה המופתי של חברון, שהעיד ש"ליהודים אסור לעלות יותר משבע מדרגות ומעולם לא עלה יהודי למעלה מזה". עו"ד של הנאשמים שאל את המופתי "כיצד אתה מספר זאת בה בשעה שאני עצמי עליתי בכל המדרגות וגם ירדתי לתוך המערה עצמה". המופתי תירץ "אמנם אפשר ליהודי להכנס למערה ברשיון מיוחד". (דאר היום 27.9.35)

המשפט המשיך בירושלים ביום צום גדליה. נתגלעה מחלוקת באשר לאשמה. חסידי גור טענו שהנאשמים לא הכו את השוטר. לעומת זאת, המשטרה. השמש של המערה וערבי זקן (שהיה כמעט עיור!) העידו את ההיפך.

בפסק הדין, חמישה מהנאשמים נמצאו אשמים וכל אחד מהם קבל קנס של שתי לירות, או שמונה ימי מאסר. הם שלמו את הקנס ושוחררו.

שנה אחרי שחרור חברון נהרסו המדרגות "המפורסמות" בהוראת שר הבטחון, משה דיין, אולם ה"בזיון" כלפי היהודים מוסיף להתקיים....

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here