קריאת התורה לשמיני עצרת (שמחת תורה) בארץ ישראל

מאת
חיים סיימונס

המאמר לראות

להמשיך

לאינדקס

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here