האם הקטע "ימים שמתעהים בהם" הוא פרק בתרא של מגילת תענית?

מאת
חיים סיימונס

לראות

להמשיך

לאינדקס

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here