הבדלים בקריאת הפרשיות בין בני א"י ובין בני חו"לi

מאת
חיים סיימונס

המאמר לראות

להמשיך

לאינדקס

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here