דברי חמשה
על נושאים בשו"ע או"ח

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

לראות
תאריך התחלת שאלת גשמים בחוץ לארץ

לראות
הבדלים בקריאת הפרשיות בין בני א"י ובין בני חו"ל

לראות
הקשר בין המולד ובין זמן קידוש לבנה

לראות
קריאת מגילות שיר השירים, רות, איכה וקהלת

לראות
עלייה לקברי צדיקים בחודש אייר

לראות
האם הקטע "ימים שמתענים בהם" הוא פרק בתרא של מגילת תענית?

לראות
סיבות לתענית תשעה בטבת

לראות
קריאת התורה לשמיני עצרת (שמחת תורה) בארץ ישראל

לראות
אכילת גבינה ולביבות בחנוכה

לראות
מצוות ימי הפורים בעיר ספק מוקפת חומה

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to view "The Collected Writings of Rabbi Dr. Chaim Simons" please click here