השחרת הרצועות של תפילין כולל הצד הפנימי

The Blackening of Tephillin Straps including the Inner Side of the Straps

cover page
לראות

text of paper
לראות

photocopies of source material
לראות